• Nowy

92x92x25 12V Wentylator magnetyczny

16,26 zł

Wentylator magnetyczny Vapo

92x92x25m

12V; DC; 1,94W;

87,55m3/h; 34dB;

161mA; 3000RPM;

3 przewody;

Sunon; RoHS; 4,5÷13,8V; 300mm